Thursday, 19 January 2017

Jangan pernah pergi dari sesuatu yang memberatkanmu.
Kamu tidak akan tahu jalan seperti apa yang akan terbuka setelah masalah berlalu

Wednesday, 11 January 2017

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (Al-Insaan:24)

Thursday, 19 January 2017

Jangan pernah pergi dari sesuatu yang memberatkanmu.
Kamu tidak akan tahu jalan seperti apa yang akan terbuka setelah masalah berlalu

Wednesday, 11 January 2017

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (Al-Insaan:24)
© 29 September
Maira Gall