Wednesday, 11 January 2017

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (Al-Insaan:24)

No comments

Post a Comment

Wednesday, 11 January 2017

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (Al-Insaan:24)

No comments:

Post a Comment

© 29 September
Maira Gall